ZDRAVOTNÍ KLAUNI NAVŠTÍVILI PŘÍBRAMSKOU NEMOCNICI

KlauniOrganizace Zdravotní klaun, o.p.s., letos slaví 15 let od svého založení a v rámci akce Turné plné smíchu navštívila 25. 4. klaunská posádka i Oblastní nemocnici Příbram.

Během své bezmála tříhodinové návštěvy potěšili klauni v geriatrických kostýmech a červenými nosy pacienty na oddělení následné péče a také LDN. Převážnou část těchto oddělení tvoří starší pacienti, za kterými vyrazili tzv. geriatričtí klauni, kteří se snaží svou vizáží, ale i projevem co nejvíce přiblížit právě k seniorům a vyvolat v nich vzpomínky na mládí. Hrou na mnoho hudebních nástrojů a zpěvem lidových písní tak potěšili desítky klientů, kteří se k nim mnohdy neváhali přidat a někteří z nich si dokonce i zatancovali. „Když nám sestřičky říkaly, že přijdou klauni, trochu jsem se divila, vždyť chodí k dětem, to bude asi divé…byli ale tak jemní, veselí a přirození, že na ně budeme vzpomínat ještě dlouho. A navíc – zazpívali mi Niagáru a to je moje…to byla píseň mého mládí. Moc mne potěšili! Jsme rádi, že sem za námi přišli!“, uvedly paní Jarmila a paní Marie. Pan Josef z oddělení následné péče k tomu dodává: „Po dlouhé době jsem se v nemocnici opravdu zasmál. Bylo to moc fajn.“

Právě zbudit radost a chuť do života je úkolem zdravotních klaunů. Klauni se však neomezují jen na pacienty, ale obveselují i personál, který si to neméně zaslouží. Soukromý několikaminutový koncert pro sestřičky místního oddělení tak byl snad alespoň malinkým poděkováním a vyjádření úcty k jejich práci. Soudě podle vyjádření pacientů i personálu byla návštěva úspěšná. Renáta Handlová z Dobrovolnického centra uvedla: „Setkání s klauny, byť na krátkou chvíli, je opravu zážitek s velkým Z, který nám všem utkví v paměti na dlouhý čas. Už teď se těšíme na další návštěvu.“

Pravidelné návštěvy zdravotních klaunů na oddělení následné péče jsou však pravděpodobně ještě hudbou budoucnosti. Jak podotýká tisková mluvčí Zdravotního klauna Kateřina Procházková: „Naše návštěva zde se uskutečnila v rámci akce Turné plné smíchu, kterou pořádáme jako oslavu našich letošních 15. narozenin. Pravidelně navštěvujeme již 71 zařízení po celé republice a zájem má více než 50 dalších, které však nejsme z důvodu kapacit schopni obsáhnout. 15 z těchto zařízení jsme se proto rozhodli v rámci tohoto turné potěšit alespoň jednorázovou návštěvou. Do příbramské nemocnice však pravidelně docházíme na dětské oddělení již několik let, a velmi rádi! I oddělení následné péče však bylo velmi příjemnou, prozatím jednorázovou zastávkou, na naší cestě. Byli jsme zde neuvěřitelně mile přijati jak pacienty, tak veškerým personálem, v čele s paní Monikou Bouškovou, která byla hlavním iniciátorem této návštěvy a patří jí velký dík.“

O organizaci: 

Zdravotní klaun, o. p. s., je nezisková organizace s mezinárodní působností, která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených zdravotních klaunů a svých dalších souvisejících projektů. V současné době navštěvuje 86 zdravotních klaunů pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Více informací na www.zdravotniklaun.cz

Zdroj: red.

Odpovědět

*