Žetony za nákup v OC Tesco rozhodnou, který projekt získá částku 30.000 korun

senior-point-pribramPříbramský Senior Point se přihlásil do letošního ročníku programu společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Jeho cílem je finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů vedoucích ke zlepšení kvality života v regionech celé České republiky. Celkem bude v ročníku 2017 rozdělena částka 2 700 000 Kč, a to v 90 stanovených oblastech. 90 vítězných organizací tak získá částku 30 000 Kč.

Z došlých přihlášek byly v každém z regionů vybrány tři organizace do finálního kola. V našem regionu byl vybrán, kromě dalších dvou organizací, i příbramský Senior Point, který se přihlásil s projektem: „Rozvoj a podpora aktivit ohledně rodinného života a to nejen rodin s dětmi, ale i seniorů.“

O vítězi nakonec rozhodnou přímo zákazníci obchodů Tesco prostřednictvím žetonů, které získají za každý nákup. Ty budou moci vhodit do hlasovacího zařízení u pokladen. Hlasování probíhá ve dnech od 8. 3. do 4. 4. 2017.

Představujeme příbramský Senior Point
Ve spolupráci se svými partnery Senior Point Příbram nabízí činnosti a služby, které zlepšují kvalitu celospolečenského života, pomáhají klientům zapojit se do aktivního života kolem nich a v neposlední řadě umožňují navazování nových kontaktů a přátelství napříč generacemi. Aktivity příbramského Senior Pointu se opírají o několikaletou realizaci projektu Senior Point, kdy v jednotlivých městech ve spolupráci s místními partnery (samospráva, oblastní charity, kluby seniorů, další pro seniorské organizace) jsou provozována kontaktní místa pro seniory. Realizuje dotační a grantové poradenství pro místní samosprávy, komerční subjekty i neziskové organizace. Aktivně se podílí na rozvoji veřejného prostoru (projekt Živé město) a na spolupráci s místními samosprávami a neziskovým sektorem. V případě vítězství příbramského Senior Pointu budou z projektu financovány aktivity pro cca 4.000 seniorů v Příbrami a okolí: vzdělávací aktivity, přednášky, besedy a kurzy.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*